Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 september 2022

Woord voor de dag
Maar tot den mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des HEEREN is de wijsheid, en van het kwade te wijken is het verstand.
Job 28:28