Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 augustus 2022

Woord voor de dag
En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
1 Thessalonicenzen 5:23