Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 augustus 2020

Woord voor de dag
Toen zeide de koning: Is het wel met den jongeling, met Absalom? En Ahimaäz zeide: Ik zag een groot rumoer, als Joab, den knecht des konings, en mij uw knecht afzond, maar ik weet niet wat.
2 Samuël 18:29