Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 juli 2021

Woord voor de dag
Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen, die krankheden hadden in het eiland, en werden genezen.
Handelingen 28:9