Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 november 2023

Woord voor de dag
En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.
Openbaring 11:12