Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 november 2022

Woord voor de dag
Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
Lukas 17:30