Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 november 2020

Woord voor de dag
Maar Naboth zeide tot Achab: Dat late de HEERE verre van mij zijn, dat ik u de erve mijner vaderen geven zou!
1 Koningen 21:3