Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 oktober 2021

Woord voor de dag
Als Ik Egypteland zal hebben gesteld tot een verwoesting, en het land van zijn volheid zal woest zijn geworden, als Ik geslagen zal hebben allen, die daarin wonen; alzo zullen zij weten, dat Ik de HEERE ben.
Ezechiël 32:15