Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 januari 2022

Woord voor de dag
En in de eerste maand, op den veertienden dag der maand, is het pascha den HEERE.
Numeri 28:16