Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 september 2024

Woord voor de dag
Ik zal ulieden leren van de hand Gods; wat bij den Almachtige is, zal ik niet verhelen.
Job 27:11