Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 september 2021

Woord voor de dag
En Ik heb de Levieten genomen voor alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls.
Numeri 8:18