Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 augustus 2022

Woord voor de dag
Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.
1 Thessalonicenzen 5:8