Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 augustus 2020

Woord voor de dag
En de koning gebood Joab, en Abisai, en Ithai, zeggende: Handelt mij zachtkens met den jongeling, met Absalom. En al het volk hoorde het, als de koning aan al de oversten van Absaloms zaak gebood.
2 Samuël 18:5