Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 juli 2021

Woord voor de dag
Doch alsnu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn; want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip.
Handelingen 27:22