Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 juni 2021

Woord voor de dag
En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere.
Handelingen 11:21