Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 mei 2021

Woord voor de dag
Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.
Psalmen 16:11