Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 april 2021

Woord voor de dag
Wijkt van mij, al gij werkers der ongerechtigheid; want de HEERE heeft de stem mijns geweens gehoord.
Psalmen 6:9