Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 februari 2021

Woord voor de dag
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Jesaja 9:5