Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 november 2022

Woord voor de dag
En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mostaardzaad, gij zoudt tegen dezen moerbezienboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.
Lukas 17:6