Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 november 2021

Woord voor de dag
Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.
Openbaring 10:7