Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 november 2020

Woord voor de dag
En Hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee hem, door welken zij komen;
Lukas 17:1