Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 oktober 2021

Woord voor de dag
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat gij u verheven hebt over uw stam, ja, hij stak zijn top op boven het midden der dichte takken, en zijn hart verhief zich over zijn hoogte;
Ezechiël 31:10