Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 oktober 2020

Woord voor de dag
En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten.
Amos 9:14