Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 januari 2023

Woord voor de dag
En het geschiedde, als haar ziel uitging (want zij stierf), dat zij zijn naam noemde Ben-oni; maar zijn vader noemde hem Benjamin.
Genesis 35:18