Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

20 januari 2021

Woord voor de dag
Alzo stierf Rachel; en zij werd begraven aan den weg naar Efrath, hetwelk is Bethlehem.
Genesis 35:19