Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 september 2023

Woord voor de dag
En Ik heb u gezegd: Gij zult hun land erfelijk bezitten, en Ik zal u dat geven, opdat gij hetzelve erfelijk bezit, een land vloeiende van melk en honig; Ik ben de HEERE, uw God, Die u van de volken afgezonderd heb!
Leviticus 20:24