Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 augustus 2020

Woord voor de dag
Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;
Galaten 1:4