Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 juli 2022

Woord voor de dag
En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
Romeinen 8:28