Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 juli 2021

Woord voor de dag
Want hij overtuigde de Joden met groten ernst in het openbaar, bewijzende door de Schriften, dat Jezus de Christus was.
Handelingen 18:28