Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 juli 2020

Woord voor de dag
Doch de HEERE zeide tot Samuël: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.
1 Samuël 8:7