Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 juni 2023

Woord voor de dag
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
Handelingen 3:19