Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 mei 2022

Woord voor de dag
Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.
Psalmen 55:23