Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 maart 2021

Woord voor de dag
En alzo worden de verborgene dingen zijns harten openbaar; en alzo, vallende op zijn aangezicht, zal hij God aanbidden, en verkondigen, dat God waarlijk onder u is.
1 Korinthe 14:25