Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 februari 2021

Woord voor de dag
Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalmen 121:2