Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 november 2023

Woord voor de dag
En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.
Openbaring 1:16