Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 november 2020

Woord voor de dag
En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.
Lukas 9:23