Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

2 januari 2021

Woord voor de dag
En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar.
Markus 1:35