Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 september 2021

Woord voor de dag
Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
1 Timotheüs 2:5