Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 september 2020

Woord voor de dag
Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had;
Hebreeën 9:8