Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 augustus 2022

Woord voor de dag
Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij;
1 Thessalonicenzen 4:3