Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 juli 2021

Woord voor de dag
Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;
Exodus 19:5