Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 juni 2022

Woord voor de dag
Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten.
Deuteronomium 31:6