Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 juni 2021

Woord voor de dag
En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven!
Handelingen 11:18