Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 mei 2023

Woord voor de dag
Zo gij u bekeren zult, Israël! spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij; en zo gij uw verfoeiselen van Mijn aangezicht zult wegdoen, zo zwerft niet om.
Jeremia 4:1