Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 april 2021

Woord voor de dag
Joab, de zoon van Zeruja, had begonnen te tellen, maar hij voleindde het niet, omdat er deshalve een grote toorn over Israël gekomen was; daarom is het getal niet opgebracht in de rekening der kronieken van den koning David.
1 Kronieken 27:24