Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 maart 2023

Woord voor de dag
Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.
Johannes 6:68