Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 februari 2021

Woord voor de dag
Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.
Jesaja 7:14