Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 november 2022

Woord voor de dag
En Achab zeide: Door wie? En hij zeide: Zo zegt de HEERE: Door de jongens van de oversten der landschappen. En hij zeide: Wie zal den strijd aanbinden? En hij zeide: Gij.
1 Koningen 20:14