Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 november 2020

Woord voor de dag
Toen trad die profeet tot den koning van Israël, en zeide tot hem: Ga heen, sterk u; en bemerk, en zie, wat gij doen zult; want met de wederkomst des jaars zal de koning van Syrië tegen u optrekken.
1 Koningen 20:22