Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 oktober 2021

Woord voor de dag
In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze wederpartijders vertreden.
Psalmen 108:14